Art.2. Prezentul contract este valabil pe o perioada de un  an, începând cu  data de 01/10/2023 contractul urmând sa expire la data de 30/09/2024. După expirarea termenului de închiriere, dacă ambele părţi doresc, contractul se va prelungi prin act adiţional semnat de părţi. Orice modificare a prezentului contract se va face cu acordul scris, prealabil, al ambelor părţi. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru părţi.

Art.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.

Art.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.

Art.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.

rt.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.rt.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.rt.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.

rt.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.

rt.3. (1) Pentru perioada 01.10.2023 – 31.12.2023 locatorul nu plătește chirie, perioada destinata amenajării spațiului. Chiria lunară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 este de 100 lei. La suma chiriei lunare se adaugă TVA.